Paniekstoornis


Behandeling

Het doel van de behandeling is om de cliënt of patiënt te helpen met normaal functioneren in het dagelijks leven. Dit kan door middel van het gebruik van medicatie en / of het volgen van therapie.

Medicatie
Enkele voorbeelden van voorgeschreven medicatie bij een paniekstoornis:
Antidepressiva (anders genaamd: serotonine opname remmers):
Imipramine (Tofranil-PM), Clomipramine (Anafranil), Fluoxetine (Prozac), Paroxetine (Paxil), Sertraline (Zoloft), Citalopram (Celexa), Fluvoxamine (Luvox), Mirtazapine (Remeron)
Slaap- of kalmerende middelen:
Alprazolam (Xanax), Clonazepam (Klonopin)
De symptomen zullen na het verloop van een aantal weken verminderen. Het is belangrijk om niet uit eigen beweging te stoppen met de medicatie. Raadpleeg omtrent het gebruik van medicatie te allen tijden de behandelend arts.

Therapie
Naast medicatie wordt in de meeste gevallen ook (cogniteve gedrags) therapie voorgeschreven. Het doel hiervan is de cliënt of patiënt inzicht te geven in zijn of haar eigen gedrag en hoe dit beïnvloed en veranderd kan worden. Tijdens de therapie wordt de cliënt of patiënt het volgende geleerd:

 • het begrijpen en beheersen van afwijkende opvattingen over mogelijke bronnen van stress in het dagelijks leven, zoals het gedrag van andere mensen of bepaalde gebeurtenissen of situaties in het leven.
 • Het herkennen en vervangen van bepaalde gedachten die angst en paniek veroorzaken. Hiermee wordt het gevoel van hulpeloosheid verminderd en krijgt de persoon meer grip op en regie over het eigen leven.
 • Het onder controle krijgen en hebben van stress en het leren ontspannen wanneer zich bepaalde symptomen voordoen.
 • Het ontleden en begrijpen van situaties die angst en paniek veroorzaken. In de meeste gevallen wordt er opdrachten meegegeven waarmee de persoon in het dagelijks leven kan oefenen met het overwinnen van de eigen angsten.

Overige zaken die kunnen helpen bij het reduceren van het aantal en of de intensiteit van paniek aanvallen:

 • vermijden van alcohol
 • op vaste tijden eten en drinken
 • voldoende lichaamsbeweging
 • voldoende slaap
 • verminderen van hoeveelheid cafeïne of andere stimulerende middelen

Over het geheel genomen kan het behandelen van paniekstoornissen hardnekkig en langdurig zijn. In sommige gevallen kunnen mensen niet genezen, maar de meeste voelen zich na de juiste behandeling voelbaar en zichtbaar beter.

Voorkomen is beter dan genezen
Er zijn genoeg dingen die we kunnen doen om paniekaanvallen en –stoornissen voor te zijn. De eerste stap is vaak om het patroon van een paniekaanval te herkennen en te doorbreken. Zodra de eerste symptomen merkbaar zijn, dan zullen andere symptomen naar alle waarschijnlijkheid volgen. Dit patroon kan herkend worden en de wetenschap en ervaring dat eerdere symptomen ook zijn overwonnen, kunnen zodoende helpen om een escalatie te voorkomen. In de meeste gevallen helpt het om paniek onder controle te krijgen door bijvoorbeeld tot tien te tellen en langzamer en dieper te ademen.

Algemene tips
Stress vormt in de meeste gevallen het beginpunt van paniek of angst (en heel veel andere psychische en lichamelijke problemen). Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van stress, waar het vandaan komt en welke gevolgen het kan hebben. Hierover wat algemene tips:

 • Vermijd stress en stressvolle situaties.
 • Accepteer jezelf zoals je bent. Wees niet te kritisch en accepteer dat je leeft door fouten te maken.
 • Doe het rustig aan. Neem de tijd voor dingen.
 • Leer jezelf te ontspannen door bijvoorbeeld te mediteren of ademhalingsoefeningen te doen.
 • Vermijd stimulerende middelen zoals nicotine en cafeïne (een stof die niet alleen in koffie zit, maar ook in diverse thee soorten, frisdranken zoals cola, chocola)